top of page
Search

AEQ dihanje in AEQ metoda®


AEQ metoda® in AEQ dihanje sta različni veji AEQ-ja, ki se med seboj prepletata in dopolnjujeta. Če pogledamo, kaj je namen metode, je to dvig homeostaze sistema, učinkovitosti delovanja, ki vpliva na naše fizično telo in energetski, kvantni del. Za višjo homeostazo potrebujemo večjo usklajenost in povezanost vseh treh entitet sistema, telo, zavest in podzavest.


AEQ metoda vpliva na dvig homeostaze, saj celostno deluje na posameznikovo telo in um. Deluje na sposobnost dviga ravni homeostaze na vsaj dveh ravneh, na fiziološki ravni in na ravni čustvenega dojemanja. Poleg tega AEQ dihanje prispeva k celostnemu dvigu homeostaze. Različne veje AEQ-ja vplivajo na posameznikovo sposobnost doseganja ravnovesja in učinkovitega delovanja ter višanja čustvene zrelosti.


AEQ metoda z vajami deluje na smer dviga homestaze vsaj dvosmerno:


Prva veja AEQ-ja zmanjšuje kronično zakrčenost mišic in fascije, s čimer zmanjšuje telesni upor pri prenosu kinetične energije po telesu. To omogoča bolj avtentičen prenos kinetične energije in občutkov v centralni živčni sistem ali na površino telesa, kar vodi v jasnejše zaznavanje okolice v somi ter močnejše reakcije some na spremembe odnosa med njo in okoljem. Z vajami poskušamo v zavest privesti čim več občutkov iz membrane in izboljšati čutenje in stik z deli membrane, ki so omrtvičeni. Tako senzorno motorna povratna zanka bolje deluje in nam omogoča večjo gibalno inteligenco, s tem pa tudi možnost za sprembo vedenja, ki je bolj primerno za določeno situacijo.


Druga smer AEQ metode omogoča razumevanje pojma čustvene zrelosti in učinkovitosti ter njune vloge pri urejanju odnosov v in okoli some. Višja čustvena zrelost omogoča manjšo jakost oklepa membrane, kar vodi v sproščene mišice in jasnejše izražanje some.Prej omenjeno gibanje lahko enačimo z vedenjem. Kako se gibamo, tako se vedemo. Bolj učinkovito gibanje in čutenje nam daje priložnost, da z dejanji urejamo to kar nas moti, ovira, ogroža in omejuje in tako dvigujemo urejenost v sebi in okoli sebe. Bolj kot znamo biti v principu realnosti in rešiti več problemov kot jih narediti, več pravice imamo biti v principu užitka in se sprostiti, saj je odsotnost (ali manj) problemov tista, ki nam omogoča parasimpatično stanje. Tako dvigujemo čustveno zrelost skozi dejanja, ki so bolj pravilna (vendar na začetku neprijetna), kot zastareli, neučinkoviti in velikokrat škodljivi podzavestni vzorci vedenja ter tako postajamo vedno bolj učinkoviti v vedenju (funkciji), ki je usklajena s strukturo telesa.


AEQ dihanje izboljšuje učinkovitost delovanja dihalnega sistema in viša možnost aerobnega ustvarjanja energije, kar omogoča višjo potencialno energijo v telesnih votlinah. Tukaj spet lahko opazimo prepletanje AEQ metode in AEQ dihanja, saj za učinkovito dihanje potrebujemo usklajenost delovanja mišic trupa, njihovo daljšanje in krajšanje. Bolj kot je delovanje mišic trupa usklajeno in večja kot je sposobnost ekspanzije in kompresije, bolj učinkovito je lahko dihanje. To pomeni več življenjske energija, večji potencial, več čutenja, močnejša čustva ter večji vpliv na okolje-moč. To lahko dosežemo samo če imamo primerno čustveno zrelost, ker z več moči in vpliva pride večja odgovornost, večji problemi in večja verjetnost, da bomo ob neprimerni čustveni zrelosti to moč zlorabili.


Druga smer AEQ dihanja dviguje zavedanje vloge časa in njegovega vpliva na učinkovitost dejanj, kar omogoča boljšo prilagoditev primernega časa za izvajanje dejanj. Z dihalnimi moduli se učimo učinkovitega in primernega dihanja za določeno nalogo (modul). Koliko zraka vdihniti, kako hitro, a imamo linearen, enakomeren pretok zraka skozi vdih in izdih. Učimo se kako z najmanj vložene energije, dobiti najboljši rezultat (učinkovitost), upoštevajoči čas ki ga imamo na voljo Opazujemo in občutimo nerealne odzive telesa pri vdihu, držanju polnih pljuč, izdihu ali praznimi pljuči.


Z dihanjem lahko povežemo naše vedenje, saj je most med zavestnim in nezavednem in obenem edina avtonomna funkcija na katero imamo delni vpliv. Skozi izvajanje dihalnih modulov lahko opazimo in ugotovimo pri katerem delu dihanja imamo največ težav. Ugotovimo katere mišice težje podaljšamo (rdeča luč, zelena luč), pa tudi kako se odzivamo na določen del dihalnega modula. Dihanje lahko povežemo z našimi vsakodnevnimi funkcijami. Kako dobri smo v pripravi na dejanje (vdih), držanju polnih pljuč (kako dobro prenašamo in obvladamo polni potencial), izvedbi dejanja (izdih) in kako dobro prenašamo stanje ko čakamo na odziv okolice (držanje praznih pljuč).


Iz ugotovljenega lahko določimo, kje imamo težave, kje se avtonomni živčni sistem odziva nerealno glede na situacijo in te ugotovitve povežemo s preteklostjo, kjer smo zaradi okolice in naše nemoči, te odzive morali razviti. Z razumevanjem nerealen strah, ki nas ustavlja, ovira in dela nemočne spremenimo v skrb in gremo lažje naprej v spreminjanje ter se s tem izognemo borbi, depresiji in apatiji.


Dihalne vaje in moduli nam tudi pokažejo realno stanje našega telesa, učinkovitost delovanje celotne some, kjer je dihanje ključno za produkcijo življenjske energije. Iz vsega kar nam AEQ metoda in AEQ dihanje ponujata in omogočata, lahko z veliko natančnostjo določimo kako smo, zakaj smo tako in kako tako stanje spreminjamo (tisti ki so v redu in zadovoljni s svojim življenjem ne potrebujejo AEQ-ja, niti jih AEQ ne privlači). Vse tri veje AEQ-ja (še AEQ odnosi) nam dajo orodja in možnosti, da laž med telesom in zavestjo najprej odkrijemo, sprejmemo in začnemo delovati po resnici, ki je dolgoročno edini način za dosego višje homeostaze in učinkovitosti delovanja. Resnica za obstoj ne porablja energije, niti ne potrebuje kronično SMA, SMO, SMI, ampak le akutno.


Iz navedenega je razvidno, da je pomembno, da pri urejanju stanj uporabljamo obe veji AEQ- ja in ne samo eno. AEQ dihanje nudi na videz hitrejši napredek, hkrati pa je dihanje le eden od življenjskih sistemov, ki jih urejamo, zato ga lahko urejamo hitreje, kot pa dejansko dvigamo urejenost celotne some. Celovite spremembe omogočajo trajen dvig čustvene zrelosti in ravni homeostaze, zato je AEQ metoda enakovreden in nujen del komplementarnega pristopa k dvigu homeostaze.JB AEQ metoda logo

32 views0 comments

Recent Posts

See All

ASTMA

Komentarze


bottom of page