top of page
Search

BISTVO AEQ® METODE

Bistvo metode AEQ® je razumevanje vpliva entropije na življenje ter prepoznavanje ključnih vrednosti, ki vplivajo na naše počutje, želje, potrebe in reševanje problemov. Te vrednosti so čas, pozornost in energija, ki skupaj določajo kvaliteto življenja.

Prvo dejstvo, ki ga spoznamo, je potreba po spremembi. Če ne ukrepamo ob opozorilih neprijetnih občutkov, lahko bolečine postanejo kronične in povzročijo obrabo sklepov. Tudi pomanjkanje pozornosti lahko vodi v poškodbe, saj se naš sistem prilagodi, vendar zaradi izgube zavestnega zaznavanja neusklajenosti in energije še vedno doživljamo neprijetne občutke, kronične bolečine ter obrabo.

Drugo dejstvo je višek energije. Za kvalitetne in trajne spremembe ter zorenje našega sistema (soma) je ključnega pomena imeti višek energije. Brez njega dolgoročne spremembe niso možne. Če se prisilimo v spremembe kljub pomanjkanju energije ali napačni motivaciji, dosežemo cilje težje in porabimo rezerve. To otežuje ohranjanje doseženega in povečuje utrujenost, kar vodi v upad pozornosti. Telo se lahko zaščiti tako, da nas potisne v depresivno stanje, ki zmanjša obremenitve in omogoči okrevanje. Vendar se pred tem depresivnim stanjem povečuje možnost neljubih dogodkov, poškodb in nesreč zaradi padca pozornosti, ki je posledica pomanjkanja energije.

Tretje dejstvo je časovni izkoristek. Čas nepovratno vpliva na naše gibanje in dogajanje. Čas sam po sebi teče linearno, ne glede na vse, kar se dogaja. Vendar pa definira naše delovanje. Različno zreli sistemi (some) imajo različno sposobnost vlaganja pozornosti v določenem času, tudi če imajo na voljo dovolj energije. Bolj zrel sistem lahko v enakem času usmeri več pozornosti kot manj zrel sistem, kar omogoča večjo učinkovitost porabe energije za dosego ciljev. Časovni izkoristek je odvisen od primernosti in učinkovitosti naše uporabe energije in pozornosti. Čas je v resnici edini vir, ki ga imamo na voljo, vendar lahko nanj vplivamo posredno z boljšim izkoriščanjem in načrtovanjem. Kvaliteta naše uporabe časa je odvisna od primernosti in učinkovitosti uporabe naše energije in pozornosti. Pomembno je razumeti, da obstajata dva načina dojemanja časa: entropični in sintropični. Entropični način dojemanja časa je povezan z razpadanjem, poenostavitvijo in razkrojem. Ko vlagamo svojo pozornost in energijo na destruktivne misli, negativna čustva ali neizpolnjene preteklosti, prevladuje entropični način. To vodi v stagnacijo, izgubo motivacije ter omejevanje našega potenciala za rast.

V nasprotju s tem je sintropični način dojemanja časa, ki je povezan z rastjo, dvigom kompleksnosti sistema in razvojem. Ko usmerjamo svojo pozornost in energijo v pozitivne cilje, ustvarjalne dejavnosti in učenje, prevladuje sintropični način. Ta način spodbuja napredek, samorazvoj ter razvoj smisla in namena v življenju. Naše sposobnosti vlaganja pozornosti in energije v čas se nenehno spreminjajo glede na stopnjo zrelosti našega sistema (some). Če želimo izboljšati izkoristek časa, moramo posvetiti pozornost učenju ter razvijanju našega sistema. To pomeni, da moramo pravilno načrtovati

svoj čas, določiti prednostne naloge ter se osredotočiti na dejavnosti, ki prispevajo k naši rasti in blaginji.

Zavedanje o pomembnosti časa, pozornosti in energije ter njihovo usklajeno vlaganje nam omogoča, da živimo bolj izpolnjeno in smiselno življenje. Zato je bistvo metode AEQ® v razumevanju teh ključnih vrednot ter njihovi optimalni uporabi za doseganje kvalitete življenja in osebne rasti. Sistem zorenja se odvija kot izjemen ples, kjer vsaka stopnja odpira vrata naslednji. Potrebujemo energijo, da usmerimo pozornost, pozornost omogoča učenje, učenje omogoča razumevanje, razumevanje omogoča sprejemanje trenutnega stanja, a sprejemanje trenutnega stanja je ključno za usmerjanje energije in pozornosti, ki sta potrebna za spremembe. Sprejemanje nas varuje pred nepotrebnimi boji za izhod iz sedanje situacije ali občutki nemoči, ki vodijo v depresijo ali apatijo. Spremembe so tiste, ki omogočajo napredek, saj brez njih ni napredka. Ta proces zorenja zahteva čas, saj le-ta ustvarja potek teh korakov. Ne pozabimo, da se lahko neprijetni dogodki zgodijo tudi ob primerni pozornosti in znanju, vendar je verjetnost in negativni vpliv teh dogodkov ob primerni pozornosti veliko manjši. Poznavanje časa, pozornosti, energije in njihov vpliv na naše življenje je ključno za kvalitetno učenje strank, ki se obrnejo po pomoč, saj imajo pogosto nezrele sisteme, ki jim preprečujejo dosego kvalitetnega življenja.

Namen AEQ® vaj je povečanje vpliva in razumevanja dveh ključnih vrednosti, na katere lahko dejansko vplivamo: pozornosti in energije.

Pozornost: Z učenjem vaj AEQ® se povečuje sposobnost izvajalca, da usmerja pozornost na svoje gibe. Postopoma začne bolj opazovati, kaj počne in kakšni so rezultati. Zave se pomembnosti svojih dejanj in kako te vplivajo na njegovo počutje. Spozna, da je učenje iz napak koristno in da večja pozornost vodi v manj napak, ki so manj boleče. Hkrati se lahko upre destruktivni večopravilnosti, ki negativno vpliva na kakovost življenja sodobnega človeka.

Ekspanzija: Z izvajanjem vaj se stranka nauči bolj nadzorovati gibanje in mišice ter poveča povezanost v telesu. Poveča se usklajenost krajšanja in daljšanja mišic, kar vodi v zmanjšanje tonusa mišic med spanjem in povečanje gibalne inteligence. To pozitivno vpliva na učinkovitost sistema, saj omogoča večje pulziranje membrane zaradi povečane ekspanzije. Za dosego tega je ključno daljšanje mišic, kar omogoča povečanje volumna membrane in celotnega sistema. Sama ekspanzija je sintropija, ki ima pozitiven učinek na počutje in delovanje sistema ter sproža prijetne občutke ter zmanjšuje neprijetne občutke, tako na telesni kot čustveni ravni. Po izvajanju vaj stranka doživlja izboljšanje počutja in notranjega miru, kar omogoča prehod iz simpatičnega načina delovanja v parasimpatični način. Ko je sistem v parasimpatičnem načinu, porabi veliko manj energije kot v simpatičnem načinu delovanja. Zmanjšanje nepotrebnega aktiviranja simpatičnega načina omogoča sprostitev dodatne energije, ki jo

posameznik lahko vloži v spreminjanje delovanja sistema in s tem doseže napredek ter izhod iz neprijetnega stanja.

Tisti, ki se obrnejo na učitelje metode AEQ®, pogosto ravnanje z neracionalno porabo svoje življenjske energije, kar negativno vpliva na njihovo pozornost. Z uporabo principov metode AEQ® lahko posameznik pridobi dodatne sposobnosti za premišljeno, zrelo, čustveno, kreativno in učinkovito upravljanje svoje energije ter ustvarjanje presežka energije, zdrave motivacije in radovednosti, kar je ključno za spremembe. Te spremembe spodbujajo povečanje sintropije in modrejšo uporabo razpoložljive življenjske energije ter spodbujajo osebno rast. V današnjem svetu pa opažamo, da veliko ljudi živi vse prej kot modro in racionalno. Prevladuje kult vsemogočne mladosti, medtem ko je vseživljenjsko učenje podcenjeno. Zdravi topli medosebni stiki so vse redkejši, družbena omrežja in internet nam omogočajo instant rešitve in površne odnose. Vse to slabo vpliva na čustveno, intelektualno in fizično raven življenja.

Skozi učenje teh zakonitosti in prakse, ki jo prinaša izvajanje vaj AEQ®, stranka postopoma pridobiva boljše razumevanje svojega življenja, stanja energije in pozornosti, kar ji omogoča učinkovitejše izkoriščanje časa. Z izvajanjem vaj ter razumevanjem teh odnosov lahko vpliva na svoj sistem in zrelo vlaga energijo na načine ter v količinah, ki vodijo k urejenosti. Soma postaja bolj odporna proti entropičnemu vleku v kaos. Ni bistvo samo v izvajanju vaj, temveč v učenju razumevanja teh zakonitosti in primernem izvajanju gibov, ki so spoštljivi do telesa ter ne vodijo v preseganje samega sebe, ampak v razumevanje bolečine kot legitimne pravice telesa, da se brani pred nesmotrnostjo ega. Čas je dragocena valuta, ki določa našo sposobnost učenja in razvoja. V sodobnem svetu, ki ga zaznamuje pomanjkanje časa, je to ovira, ki nas omejuje in preprečuje napredek. Vendar, če se zavedamo in uporabljamo čas modro, lahko dosežemo neverjetne spremembe. Ko se posvetimo učenju AEQ® metode, čas postane ključnega pomena. To je čas, ki ga investiramo v razumevanje in izvajanje vaj, ki nam omogočajo spreminjanje odnosov v našem telesu. Postopoma začnemo opažati pomembne spremembe:

 1. Napetost mišic se zmanjšuje, kar nam omogoča bolj učinkovito porabo energije. Sprostitev mišic ustvarja višek energije, ki ga lahko usmerimo v spremembe.

 2. Povečuje se naša sposobnost prilagajanja in uporabe energije. Kompresija in ekspanzija našega sistema postaneta bolj izraziti, kar omogoča živahnost in vitalnost. Večja prilagodljivost nam omogoča ustvarjanje in uporabo energije na učinkovit način.

 3. Zmanjšuje se stalna napetost mišic v telesu, kar vodi v jasnejše občutke in boljši odziv na notranje in zunanje dražljaje.

 4. Izvajanje vaj nam pomaga razvijati osredotočenost, zmanjšuje negativni vpliv večopravilnosti ter nam omogoča učenje iz napak.

 5. Zmanjšuje se telesni oklep, ki je pogosto posledica preteklih travm. To nam omogoča, da postopoma presegamo energetske blokade, ki smo jih pridobili zaradi preteklih izkušenj.

 6. Postajamo bolj zavedni pomena časa in rednega učenja. Spoznavamo, da je čas ključen za zorenje našega sistema. Pravilno zaporedje vaj in doslednost sta ključnega pomena za naš napredek.

 7. Ločujemo med trmo in vztrajnostjo, med občutki in bolečino. Razumemo, da bolečina lahko služi kot vodilo za spremembo, ne pa nekaj, kar moramo premagati.

 8. Postopoma se razvija spoštovanje do našega telesa. Spoznavamo njegovo kompleksnost in ga začnemo obravnavati kot tempelj. Zavedamo se, da je telo hiša naše duše.

 9. Učimo se na napakah, jih analiziramo in razumemo. Tako preprečujemo, da bi se zgodovina ponavljala. Sprejemamo, da smo vsi nagnjeni k napakam, vendar se z vsako napako naučimo nekaj novega. Raziskujemo vzroke za napake in se z njimi soočimo, da lahko rastemo in napredujemo.

 10. Sčasoma spoznavamo pomen telesnega užitka. Skozi vaje ekspanzije in kontrakcije razvijamo sposobnost ločevanja med prijetnimi in neprijetnimi občutki. Postanemo sposobni prenašati izzive in hkrati uživati v trenutkih ekstaze. Telesni užitki so ključni za ohranjanje kreativnosti, originalnosti in visoke kakovosti življenja. Z večjo kreativnostjo in originalnostjo bolje obvladujemo entropijo v našem sistemu.

 11. Pridobivamo večji vpliv na avtonomni živčni sistem. Postajamo bolj občutljivi za simpatični način delovanja in se naučimo zmanjšati njegovo nepotrebno aktivacijo. S tem izboljšamo ravnovesje med simpatičnim in parasimpatičnim delovanjem, kar pomaga uravnovesiti naš avtonomni živčni sistem.

 12. Povečuje se naša sposobnost pretvarjanja besed v občutke in občutkov v besede. Postajamo bolj povezani z našim notranjim doživljanjem. To nam omogoča večje zavedanje o našem počutju in izboljšuje našo sposobnost usmerjanja proti želenemu stanju.

 13. Učimo se živeti po načelu "šukunin". Vsak dan si prizadevamo opravljati iste stvari, a malo bolje. Sprejemamo rutino življenja, saj v njej najdemo priložnost za velik napredek. Hrepenenje po ekstremnih dražljajih nas lahko razočara, zato cenimo majhne, postopne korake. Zavezani smo svojim nalogam in odgovornosti do skupnosti ter si prizadevamo za splošno dobro. To je naša duhovna in materialna obveza.

 14. Na telesni ravni opazimo izboljšanje telesne drže in gibanja. Z zmanjšanjem kronične napetosti mišic in odpravo telesnega oklepa postajamo bolj uravnoteženi mehki in dinamični. Naša telesna energija se bolje porazdeli, kar nam omogoča večjo vitalnost in zmanjšuje tveganje za poškodbe.

 15. Na čustveni ravni razvijamo globlje razumevanje in zavedanje lastnih čustev. Prepoznavamo njihov izvor in jih sprejemamo kot pomemben del naše izkušnje. S tem postajamo bolj čustveno uravnoteženi in sposobni obvladovati stres ter se usmerjati k bolj pozitivnim čustvenim stanjem.

 16. Na duhovni ravni se poglobimo v razumevanje sebe in svojega mesta v svetu. Prepoznavamo svoje vrednote, življenjski namen in duhovne potrebe. S tem razvijamo notranjo moč, kar nam omogoča, da se lažje soočamo z izzivi in da živimo bolj smiselno ter izpolnjeno življenje.

 17. Povečuje se naša sposobnost vzpostavljanja in negovanja kakovostnih medosebnih odnosov.

 18. Razvijamo večjo ustvarjalnost in inovativnost v različnih vidikih življenja. Sproščanje telesnih napetosti in izboljšanje pretoka energije omogočata bolj fleksibilno mišljenje, kreativno reševanje problemov in nov način izražanja.

 19. Poglobimo se v spoznavanje svojih omejitev in prevzemamo odgovornost za lastno rast in spremembo. Naš napredek sčasoma vpliva tudi na okolico in skupnost, v kateri delujemo. S pozitivnimi spremembami v sebi in svojem življenju postajamo navdih drugim ljudem. Naša lastna rast spodbuja tudi druge, da poiščejo pot samospoznanja, osebnega razvoja in pozitivnih sprememb.

190 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page