top of page
Search

Spletni program za dvig celostne čustvene zrelosti z AEQ® metodo

Updated: Feb 12
Od nedelje, 3. marca, do sobote, 6. aprila 2024, bo potekal na spletni aplikaciji ZOOM, program za dvig čustvene zrelosti z AEQ metodo® in AEQ dihanjem®.


Definicija čustvene zrelosti po AEQ metodi določa največjo moč čustva, ki jo oseba lahko sprejme ali pošlje v okolico, pa da pri tem ohrani zavesten nazdor na dogajanjem-ohrani trezno glavo. Naše rezultate definira naše vedenje, za katero pa so osnova čustva. Večjo kot imamo sposobnost učinkovitega sprejemanja in izražanja čustev, večjo moč imamo in s tem večji vpliv na dogajanje. Tako smo sposobni v hitrem tempu življenja reševati probleme bolj učinkovito in trajno, kar nam omogoča in daje pravico do sprostitve in užitka. V nasprotnem primeru lahko sprostitev in užitek dosegamo samo z uporabo psihoaktivnih snovi (alkohol, nikotin, droge, adrenalinski športi).  


Program je namenjen vsem, ki se soočate s kroničnimi težavami in neuspehi na svoji življenjski poti. Če imate občutek da ste le potnik v življenju in nimate dovolj močnega vpliva na dogajanje in vašo sedanjost ter prihodnjost, ste nemočni ali neučinkoviti v odnosih do bližnjih, prijateljev, sodelavcev ali trpite s kroničnimi bolečinami, izgorelostjo, pomanjkanjem energije, depresijo, anksioznostjo, motnjami razpoloženja ali ne spite, je ta program za vas.


Začeli bomo 3.3.2024 ob 20.00 z uvodnim predavanjem, kjer bom govoril o bistvu AEQ® metode, njenih osnovah in principih ter na kakšen način nam učenje AEQ metode pomaga pri dvigu čustvene zrelosti in učinkovitosti.


Srečevali se bomo petkrat na teden (vsak dan, razen SRE in NED) , do vključno 6.4.2024 (25 srečanj). Program po potekal od 20.00-21.00 ure,  30min bo namenjenih za vajo, ostalih 30 pa za razlago in odgovore na vprašanja. Program bo sestavljen iz teorije, AEQ® vaj in AEQ® dihalnih modulov. Program vam bo omogočil pridobivanje znanja, razumevanje in praktične veščine, ki vam bodo pomagale pri izhodu iz senzorno motorne amnezije, odtujenosti in iluzije. Z večjim samozavedanjem, boljšim čutenjem stanja v telesu in okolici, boste lahko s spremembami vedenja začenjali spreminjati vzorce delovanja, ki so bili globoko zakoreninjeni v podzavesti in vam preprečevali bolj učinkovito delovanje v sodobnem svetu. Tako boste sposobni prenesti močnejša čustva, razumeli njihov namen in jih kot kinetično energijo usmerili v okolico z namenom urejanja le te. Večja sposobnost in učinkovitost urejanja problemov pomeni večji red v okolici in somi, več sintropije in sproščenosti, užitka in radosti. Tako boste lahko vedno bolj uživali v življenju.


ČEMU SE BOMO NA PROGRAMU POSVETILI: 


1.   Senzorno motorna amnezija, odtujitev in iluzija (SMA, SMO, SMI)

 • Definicija pojmov SMA, SMO, SMI njihova vloga in razlog za ločevanje zavesti,

 • podzavesti in telesa

 • Kronična aktivacija telesnega oklepa, ki nam preprečuje čutenje impulzov, bodisi iz telesa ali okolice

 • Kako telesni oklep vpliva na našo držo in vedenje in nas vodi v ponavljanje neprimernih vzorcev delovanja

 • Kako zmanjšati in odpraviti kronično SMA, SMO


2.   Povezava med gibanjem in vedenjem 

 • Kaj so čustva iz kje prihajajo in od česa je odvisno, če jih izražamo učinkovito ali neučinkovito

 • Kako SMA, SMO vplivata na občutke iz telesa, našo sposobnost sprejemanja in odzivanja na čustva, bodisi tista ki prihajajo iz nas ali čustva iz okolice

 • Kako naše gibanje določa vedenje in zakaj pride do kroničnih zakrčenosti, ki potem vplivajo na naše vedenje, dejanja, rezultate in življenje  

 • Pomen zavedanja lastnega gibanja, koordinacije, ravnotežja in pravilne telesne drže (samozavedanje)

 • Učenje AEQ vaj, ki omogočajo učinkovitejše, bolj lahkotno gibanje in izkoristek življenjske energije

 •  Kako z AEQ vajami zmanjšujemo SMA in SMO ter tako povečamo čutenje sebe in okolice

 

3. Dihanje in življenjske energije:

 

 • Kronična zakrčenost dihalnih mišic in mišic trupa preprečuje učinkovito dihanje, ta pa zmanjšuje našo moč vpliva na okolje, da uredimo kar nas moti, ovira ogroža ali omejuje

 • Osnove pravilnega dihanja, ki določa nivo življenjske energije

 • Kako AEQ dihanje povečuje zavedanje vloge časa in njegovega vpliva na učinkovitost dejanj, kar omogoča boljšo prilagoditev primernega časa za izvajanje dejanj

 • Povezava med dihanjem in našo sposobnostjo da se pripravimo na dejanje in dejanje učinkovito opravimo

 • AEQ dihalne vaje, kjer se učimo učinkovitega dihanja z dihalno prepono, dvigujemo toleranco na CO2 (ponastavljamo avtomatiko dihalnega centra), ki je osnova za učinkovit prehod kisika iz krvi v tkiva (mišice) in več življenjske energije

 

4. Simpatični, parasimpatični odziv avtonomnega živčnega sistema:

 

 • Razumevanje simpatičnega in parasimpatičnega odziva avtonomnega živčnega sistema ter uravnavanje le-tega za ohranjanje in dvig homeostaze sistema

 • Povezava med čustveno zrelostjo in stanjem avtonomnega živčnega sistema

 • Zakaj je kronično aktiviran simpatičen način delovanja dolgoročno škodljiv in nas vodi v tunelski vid, kronične bolečine, nespečnost, izgorelost in samodestrukcijo 

 • Parasimpatičnost kot pogoj za sproščenost in užitek

 • Pomembnost in vloga čustvene zrelosti pri doseganju parasimpatičnega stanja

 • Princip realnosti in princip užitka  

CILJI PROGRAMA:

 

 • Pridobiti celovit vpogled vase, svojo SOMO ter njene tri neločljivo povezane entitete, zavest, podzavest in telo

 • Povečati samozavedanje, ki nam omogoča boljše zaznavanje trenutnega stanja v telesu in okolici, s tem pa bolj pravilne odločitve in dejanja za izpolnitev naših potreb in želja

 • Spoznati kako senzorno-motorna amnezija vpliva na naše gibanje, dihanje, vedenje, občutke in dejanja ter rezultate

 • Z  učenjem AEQ® principov spoznati pomembnost dvigovanja čustvene zrelosti pri doseganju boljših rezultatov in višje homeostaze some

 • S pridobljenim znanjem in orodji vzpostavljati večji red (sintropija) in zmanjševati nered (entropijo), ter si tako omogočiti dolgoročen napredek in preprečiti nepotrebno borbo, ki vodi v bolezni, poškodbe, nesreče, depresije...

 • Razumeti in spoznati kako je tradicija in okolje v katerem smo odraščali vplivala na naše vedenje in samoizražanje ter tako izoblikovala naše podzavestne vedenjske vzorce, ki so sedaj lahko neprimerni ali celo škodljivi

 • Kako z večjim samozavedanjem iti iz nemoči v moč, prevzeti odgovornost in urejati, spreminjati sebe in okolico.

 • Spoznati in spreminjati funkcije ženskega in moškega telesa glede na strukturo, kar nam omogoča najvišjo možno učinkovitost in usklajenost delovanja

 • Spoznati principe difuzije in osmoze ter kako naše okolje z urejenostjo-neurejenostjo vpliva na našo notranjost in obratno 

 

Med programom dobite opise vaj, da jih boste lahko samostojno izvajali doma.

Za vadbo potrebujete:

 • primeren prostor, kjer boste imeli mir. Prostor naj bo dobro osvetljen

 • dobro internetno povezavo s primerno kamero, da vas lahko spremljam pri izvajanju vaj.

 • podlogo/armafleks za izvajanje vaj

 

Cena programa je 225€


Na program se morate prijaviti, svojo prijavo pa potrdite s plačilom na TRR (številko prejmete, ko se prijavite na program) ali po spletu. Število mest je omejeno. 


Redna prisotnost na programu je ključnega pomena za doseganje želenih rezultatov. V primeru vnaprej napovedane odsotnosti, vam bom poslal posnetek zamujene vadbe. Ta posnetek bo na voljo en dan, da boste lahko nadoknadili zamujeno. Vendar je pomembno, da se večdnevnih odsotnosti poskušate izogibati, saj bi to lahko vplivalo na dosežene rezultate programa.Za več informacij pišite na info@janibrajkovic.com ali pokličite na 040-654-653.


Prijava na program:logo JB AEQ

795 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page