top of page
Search

Pomen besede "pošteno"


 

Pošteno – beseda, ki v angleščini zveni kot "fair", ima globok pomen, ki sega daleč preko osnovnih definicij pravičnosti ali lepote. Za somatske terapevte in AEQ učitelje, ki se ukvarjajo z izboljšanjem človeškega telesa in uma preko razumevanja telesnih in čustvenih vzorcev, ta koncept pridobi še posebej poglobljen in večplasten pomen. V kontekstu somatske terapije in AEQ metode "poštenje" presega etične dimenzije in postane temelj, na katerem gradimo odnos do sebe in svojih klientov.

 

Temelji poštenosti v AEQ praksi

 

AEQ učitelji se osredotočajo na holistični pristop do zdravja, kar pomeni, da ne obravnavajo samo simptomov, temveč iščejo korenske vzroke težav v telesnem in čustvenem sistemu posameznika. Poštenje v tem kontekstu pomeni pristno prizadevanje za razumevanje celotne osebe. To ni le delo na telesu, temveč dialog, ki se vzpostavi med terapevtom in klientom. Terapevt mora biti iskren ne samo v svojih tehnikah in metodah, ampak tudi v svojem pristopu k poslušanju, razumevanju in odzivanju na izražene potrebe in občutke klienta.

 

Poštenje do sebe

 

Za začetek, AEQ učitelji morajo razviti globoko poštenje do sebe. To vključuje razumevanje lastnih omejitev, pristranskosti in predpostavk. Samospoznavanje je ključno, saj omogoča terapevtu, da prepozna, kdaj njegove osebne izkušnje in vrednote vplivajo na njegovo delo. Prav tako je pomembno, da terapevti in učitelji ohranjajo svoje fizično in čustveno zdravje, saj le tako lahko učinkovito pomagajo drugim.

 

Poštenje do klientov

 

Poštenje do klientov se kaže v transparentnosti metode dela, jasni komunikaciji in iskrenem prizadevanju za razumevanje klientove situacije brez predsodkov. To pomeni, da AEQ učitelj ne obljublja več, kot lahko zagotovi, in da ostane zvest svojim strokovnim načelom tudi, ko bi bilo morda lažje slediti klientovim željam na način, ki ni strokovno upravičen.

 

Poštenje v metodi dela

 

V AEQ metodi je poštenje prisotno tudi v načinu, kako terapevti in učitelji uporabljajo tehnike za delo s telesom. Strokovnjaki se zavedajo, da vsak poseg v telo vpliva na celoten telesni in čustveni sistem. Vsak gib, vsak dotik je izveden z razumevanjem in spoštovanjem človeškega telesa. Poštenje tukaj pomeni tudi prilagajanje tehnik glede na trenutne zmožnosti in potrebe klienta, ne glede na to, kakšen je končni cilj terapije.

 

Poštenje kot temelj zaupanja

 

Zaupanje med terapevtom in klientom je ključnega pomena za uspeh terapije. Pošteno ravnanje gradita to zaupanje in ustvarja varno okolje, kjer se klienti počutijo slišane in spoštovane. To je še posebej pomembno v procesu učenja AEQ metode, kjer klienti pogosto raziskujejo globoko zakoreninjene telesne in čustvene vzorce.

 

Poštenje v kontekstu AEQ metode ni le moralna vrednota, temveč praktično orodje, ki omogoča učinkovitejše delo in pristnejši stik z klienti. Ko terapevti in učitelji delujejo pošteno, ne le da izboljšujejo kakovost svoje prakse, temveč prispevajo k večji celostnosti in harmoniji v življenju posameznikov. Poštenje zato ostaja temelj, na katerem se gradijo vse ostale vrednote v AEQ metodi.


Jani Brajkovič

Učenec AEQ metode 3. stopnje 3/6

Učitelj AEQ metode in dihanja 2. stopnje

Učitelj AEQ odnosov 1. stopnjeLOGO

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page